20160527_190659(0)

Na wederom een dramatische gebeurtenis te hebben doorstaan kwam Spirit me troosten.